Phage (3), 2019

Phage (3), 2019
Gips, hout, plastic.

(scroll down for English)

De mens weet de natuur op talrijke manieren naar de hand te zetten, hoe groot of klein ook. Zichtbaar of onzichtbaar. De serie ‘Phage’ is geïnspireerd op de wetenschap en het gebruik van bacteriophages (phage) in geneeskunde bij mensen. (In het Nederlands; bacteriofagen of kortweg faag). Een bacteriophage of phage is een klein virus dat alleen een specifieke bacterie infecteert. Het is een virus dat een bacterie bestrijdt en zich blijft muteren zodat de bacterie niet resistent kan worden. Door deze eigenschap wordt het nu gebruikt als alternatief voor antibiotica omdat veel mensen daar resistent voor zijn geworden. In Nederland mag het nog niet worden toegepast als geneesmiddel. Experimentele behandeling met goed resultaat vond in maart 2017 plaats in het Militair Hospitaal Koningin Astrid in Brussel op een Nederlandse patiënt, bij wie geen enkel resultaat op genezing kon worden geboekt met antibiotica. Datzelfde hospitaal leverde in 2019 ook de fagen waarmee een baby tijdens een levertransplantatie genezen werd van multiresistente bloedvergiftiging.

De lengte van een bacteriofaag ligt – inclusief kop en staart – tussen de 4 en 250 nanometer. Dat is minder dan de golflengte van zichtbaar licht, waardoor een faag niet met een gewone microscoop zichtbaar is.

De installatie / serie werken met als titel Phage is speciaal gemaakt voor de expositie ‘Two Thousand and Eighty-four’ in de pop-up expositieruimte Vensterbank in Leiden.

 

Phage (3), 2019
Plaster, wood, plastic.

Man knows how to manipulate nature in many ways, no matter how big or small. Visible or invisible. The “Phage” series is inspired by the science and use of bacteriophages (phage) in human medicine. (In Dutch; bacteriophages or simply phage).
A bacteriophage or phage is a small virus that infects only a specific bacterium. It is a virus that fights a bacteria and continues to mutate so that the bacteria cannot become resistant. Because of this property, it is now used as an alternative to antibiotics because many people have become resistant to them. In the Netherlands it may not yet be used as a medicine. Experimental treatment with good results took place in March 2017 in the Military Hospital Queen Astrid in Brussels on a Dutch patient, in whom no cure could be achieved with antibiotics. In 2019, the same hospital also supplied the phages with which a baby was cured of multidrug-resistant blood poisoning during a liver transplant.

The length of a bacteriophage – including head and tail – is between 4 and 250 nanometers. That is less than the wavelength of visible light, so that a phage cannot be seen with an ordinary microscope.

The installation / series of works entitled Phage was specially made for the exhibition ‘Two Thousand and Eighty-four’ in the pop-up exhibition spaceWindowsbank in Leiden.

Raam-expositie: ‘Two-thousand and Eighty-four’, 2019 - Vensterbank, Leiden

Raam-expositie: ‘Two-thousand and Eighty-four’, 2019 - Vensterbank, Leiden

Raam-expositie: ‘Two-thousand and Eighty-four’, 2019 - Vensterbank, Leiden

Raam-expositie: ‘Two-thousand and Eighty-four’, 2019 - Vensterbank, Leiden

Raam-expositie: ‘Two-thousand and Eighty-four’, 2019 - Vensterbank, Leiden