(Dode) Vogelspotten, 2021
Deze publicatie is gemaakt bij het onderzoek ‘De veerkracht van vogels’ voor project Kennismakers in samenwerking met Anna Heerdink.

Project Kennismakers
In het najaar van 2021 werkte 7 makers van het collectief ROEM aan project ‘Kennismakers’ met als doel het stimuleren van kruisbestuiving tussen kunst en wetenschap. De makers van Stichting ROEM deden samen met WO-studenten van de Universiteit Leiden onderzoek vanuit een zelf gekozen onderwerp. Het samenspel van artistieke en academische onderzoeksmethoden zorgde voor een diepgravend onderzoek, met een inslag waardoor beide partijen zich verbreden op het onderwerp, van elkaar leren en samen creëren.

Onderzoek van Anna Heerdink en Karl Karlas:
‘De veerkracht van vogels’, 2021

Het onderzoek begon vanuit een gemeenschappelijke interesse voor het natuurlijke versus het artificiële. Tijdens een stadswandeling vonden we veel veren en vroegen ons af, hoe gaat het nu eigenlijk met de vogels in de stad? We zijn dode vogels in de stad gaan documenteren en veren gaan verzamelen.
We deden desk research naar verlies van veren bij vogels en onderzochten verschillende doodsoorzaken van vogels in de stad. Een belangrijke bron van informatie was het vogelasiel regio Leiden die ons data gaf over de aantallen/soorten vogels die in de stad komen te overlijden. Maar ook ons eigen documentatie van gesneuvelde vogels was een waardevolle toevoeging. In de publicatie ‘(Dode) Vogelspotten’ is deze documentatie samengebracht in een fraai boekje.