Ik ben een beeldhouwer zonder hamer of beitel, gefascineerd door verhalen, geschiedenis, legendes en fictie. Met tekeningen, sculpturen en installaties verleid ik de toeschouwer om mee te zoeken naar mogelijke waarheden. De mensheid en de natuur zijn mijn inspiratiebronnen, natuurlijke materialen lijken kunstmatig, en het kunstmatige juist natuurlijk. Mijn beeldtaal bestaat uit restvormen, omhulsels en overblijfselen van processen uit de natuur . Het gaat mij in het bijzonder om de natuurlijke processen die zich over duizenden jaren uitspreiden maar ook de invloed van de mens die na bepaalde tijd zichtbaar of juist weer onzichtbaar wordt.

(English)

I am a sculptor without a hammer or chisel. Fascinated by stories, legends, history and fiction. With my drawings, sculptures and installations I invite the audience on a search for possible realities.
Organic material looks artificial and the artificial seems organic. My visual language consists of residual shapes, shells and left material from nature. I’m particularly interested in processes we see nature that take thousands of years, and the influence and traces of mankind that after some time becomes visible or invisible.